30 Ionawr

dyddiad

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:

2010
Pa bryd bynnag y gwneir rhaniad rhwng rhyddid a chyfiawnder, nid yw'r naill na'r llall yn ddiogel, yn fy marn i. ~ Edmund Burke