Fi, fi, fi!
Dw i'n ceisio gwneud y peth iawn. Rhowch wybod i mi os ydw i'n gwneud rhywbeth yn anghywir.
Cred y defnyddiwr hwn ei fod yn ddyletswydd ar bob person i bleidleisio.
Mae'r defnyddiwr hwn yn helpu i gael gwared o fandaliaeth. Gallwch chi helpu hefyd!
Ni fyddai'r defnyddiwr hwn yn medru golygu na bodoli heb gaffein.

Cyfieithu dyfyniadau o'r Saesneg fyddaf i'n bennaf. Pwyll 11:10, 14 Tachwedd 2009 (UTC)


Tudalennau rwyf yn gweithio arnynt ar hyn o bryd

golygu