28 Mawrth

dyddiad

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:


2010
Mae llenyddiaeth yn llawn o weddillion dynion a oedd yn poeni'n ormodol am yr hyn a feddyliai pobl eraill amdanynt.

~ Virginia Woolf ~