18 Chwefror

dyddiad

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:


2010
Pe bawn yn gorfod dewis, buasai'n well gennyf gael adar yn hytrach nag awyrennau.

~ Charles Lindbergh ~.