16 Mawrth

dyddiad

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:


2010
Mae'n haws gofyn am faddeuant nag ydyw i gael caniatad.

~ Grace Hopper ~