10 Chwefror

dyddiad

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:

2010
Ni cheir gwreiddioldeb gwirioneddol drwy arddull newydd ond drwy weledigaeth newydd.

~ Edith Wharton ~