Prif destun crefyddol Cristnogaeth yw'r Beibl. Y Tanach yw'r testun crefyddol cynradd Iddewiaeth a chyfeirio ato gan Gristnogion fel yr "Hen Destament" yn y Beibl.

Dyfyniadau o'r Beibl

golygu

Testament Newydd

golygu

Mathew 5:13

golygu
  • Chi ydy halen y ddaear. Ond pan mae'r halen wedi colli ei flas pa obaith sydd i’w wneud yn hallt eto? Dydy e'n dda i ddim ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed.

Mathew 6:5

golygu
  • A pheidiwch gweddïo fel y rhai sy’n gwneud sioe o’u crefydd. Maen nhw wrth eu boddau pan mae pobl yn edrych arnyn nhw yn codi i weddïo yn y synagogau neu ar strydoedd prysur. Credwch chi fi, dyna’r unig wobr gân nhw!