Wikiquote:Dyfyniad y dydd/Ebrill 9, 2010

Laugh Out Loud.jpg   Gwin ar gyfer yr enaid yw chwerthin – chwerthin yn ysgafn, neu'n uchel a dwfn, gydag elfen o ddifrifoldeb. Mae comedi a thrasiedi yn rhodio trwy fywyd gyda'i gilydd, law yn llaw... Mae chwerthiniad yn sbardun naturiol rhagorol, yn hwb i fyw bywyd. Unwaith y byddwn yn medru chwerthin, gallwn fyw. Datganiad doniolaf dyn yw fod bywyd yn werth ei fyw.

~ Seán O'Casey ~

  Sad clown.jpg