Stereoteipio

Cyffredinoliad am grŵp o bobl ac unigolion ydy stereoteip sydd yn seiliedig ar aelodaeth o'r grŵp hynny. Gall stereoteipiau fod yn gadarnhaol neu'n negyddol.


DyfyniadauGolygu

  • STEREOTEIP: Math o esgid sy'n ffitio traed pawb o fewn grŵp ethnic neu gymdeithasol penodol. Pan fo'r esgid yn ffitio, fel y bydd o dro i dro, bydd y gwerthwyr boddhaus yn cyfnewid edrychiad slei at ei gilydd ar draws yr ystafell.