Aelod Seneddol Llafur dros Orllewin Casnewydd yw Paul Philip Flynn (ganwyd 9 Chwefror 1935).

Dyfyniadau

golygu
  • Mae hi'n glir nad ydy polisi Prydain o wahardd cyffuriau ddim yn gweithio ac yn wir mae'n gwneud pethau'n waeth. Mi ryden ni angen system y gallwn ni ei thrwyddedu ac y gall yr heddlu gadw golwg arni.
    • Mehefin 2000 [1]
  • Os bydd carreg wedi gorwedd ar garreg arall am fil o flynyddoedd, mae llywodraethau yng Nghymru ac yn Llundain fel un yn eu sâl dros eu gwarchod. Ond maent yn oedi cyn diogelu iaith unigryw sydd ganrifoedd yn hyn na'r Saesneg.
    • Erthygl yn y cylchgrawn Barn, 2001 [2]
  • Mae e wedi bod yn araf, yn amddiffynnol ac ddim yn ddigon penderfynol ynglŷn â mater treuliau. Mae yna farn eang yn y blaid [Lafur] seneddol nawr yn galw am newid.
    • Mehefin 2009, Flynn yn galw ar Brif Weinidog y Deyrnas Unedig Gordon Brown i ymddiswyddo [3]