Oprah Winfrey

actores a aned yn 1954

Cyflwynydd sioe siarad, actores a gwraig fusnes Americanaidd ydy Oprah Winfrey (ganed 29 Ionawr 1954).

Oprah Winfrey (2004)

Dyfyniadau gyda ffynhonnell

golygu
  • Rwyn deall pam fod pobl yn meddwl ein bod yn hoyw. Nid oes diffiniad yn ein diwylliant am y math hwn o agosatrwydd rhwng menywod. Felly dw i'n deall pam fod pobl yn gorfod ei labeli – sut allwch chi fod mor agos a hyn heb i'r berthynas fod yn rhywiol?
  • Yr hyn a ddysgais pan oeddwn yn ifanc iawn oedd fy mod yn gyfrifol am fy mywyd. Ac wrth i mi ddod yn fwy ysbrydol, dysgais ein bod ni gyd yn gyfrifol am ein hunain, eich bod yn creu'ch realiti eich hun drwy'r ffordd rydych yn meddwl ac o ganlyniad, ymddwyn. Ni allwch feio aparteid, eich rhieni, eich amgylchiadau, oherwydd nid eich amgylchiadau ydych chi. Eich posibiliadau ydych chi. Os ydych yn gwybod hynny, gallwch chi wneud unrhyw beth.
    • Oprah Winfrey, O Magazine, Ionawr 2007, td 160 & 217

Dyfyniadau am Oprah Winfrey

golygu