Nodyn:Prawf5

Rydych wedi cael eich blocio rhag golygu erthyglau dros dro am fandaleiddio Wikiquote. Os hoffech wneud cyfraniadau gwerthfawr, mae croeso o chi wneud hynny pan ddaw'r bloc i ben.