Mae'r dudalen hon yn ganllaw amdano Wiciquote.
Mae'n sôn am safonau ymddygiad y mae nifer o olygwyr yn cytuno â mewn egwyddor, ond nid yw'n bolisi.
Mae croeso i chi ddiweddaru'r dudalen, ond trafodwch newidiadau mawrion ar y dudalen sgwrs yn gyntaf os gwelwch yn dda.