Kristanna Loken

actores a aned yn Ghent yn 1979

Actores a model Americanaidd ydy Kristanna Sommer Løken (ganed 8 Hydref, 1979).

Loken (2011)

Dyfyniadau gyda ffynhonnell

golygu
  • Os yw'r person dw i'n teimlo cysylltiad â nhw fod yn fenyw, fel 'na mae. Dyna beth sy'n gwneud i'm olwynion droi.

Dyfyniadau heb ffynhonnell

golygu
  • Credwch yn eich breuddwydion, a dilynwch hwy.
  • Gwn y bydd fy mywyd yn newid ar ôl y ffilm hon, ond ni allaf baratoi fy hun bellach trwy fod yn anhysbys.
  • Yng nghefn fy meddwl, roeddwn yn dal i feddwl, rwyn ymladd Arnold ac mae'n rhaid i mi fod yn noeth o flaen y byd. Felly roedd hynny'n ddigon o ysgogiad. Arferwn weithiau rhyw 20 awr a mynd i'r gampfa a'm treilyr yn barhaus oherwydd fy ngolygfa "genedigaeth", fel rwyn cyfeirio ato.
  • Pan gefais y swydd [T3], dywedodd fy rheolwr, 'Kristanna, jest mwynha'r flwyddyn olaf hon o fod yn anhysbys, oherwydd ar ôl hyn dwyt ti ddim yn mynd i fod yn gallu prynu dy betrol dy hun'. Dw i'n teimlo'n barod. Pam lai?