Iaith yw'r term a ddefnyddir gan amlaf i ddisgrifio unrhyw fath o gyfathrebu unigryw. Ceir sawl math o iaith, gan gynnwys iaith ysgrifenedig, ac iaith lafar/glywedol (a siaredir). Gelwir astudiaeth o iaith yn Ieithyddiaeth.

Dyfyniadau gyda ffynhonnell golygu

  • Siarad ydy'r sioe orau mae dyn yn gallu gwneud.

Dyfyniadau heb ffynhonnell golygu

  • "Dwy iaith mewn un pen? Ni all unrhyw un fyw gyda'r cyflymder hynny!";
    "Ond mae'r Iseldirwyr yn siarad pedair iaith ac yn 'smygu marijuana." --Eddie Izzard
  • "Mae ef sy'n anwybodus o ieithoedd eraill yn anwybodus o'i iaith ei hun." --Goethe