Gwleidyddiaeth

Casgliad o ddyfyniadau am wleidyddiaeth.

Gwrth-genedlaetholgarGolygu

CelfGolygu

 • Os na fedraf ddawnsio, nid wyf eisiau bod yn rhan o'ch chwyldro.

Undod a chenedlaetholgarwchGolygu

 • Nid yw Gweriniaethwyr yn ddim mwy na Democratiaid yn gwneud penderfyniadau annoeth.
 • Ni ddylech fod mor ddall gyda chenedlaetholgarwch fel nad ydych yn medru wynebu realiti. Mae'r hyn sy'n anghywir yn anghywir, waeth pwy sy'n ei ddweud. ~ Malcolm X

DemocratiaethGolygu

 • Yn y Swistir, 500 mlynedd o heddwch a demcratiaeth. A beth mae'n cynhyrchu? Y cloc cwcw. ~ Graham Greene, The Third Man
 • Mae pleidleisiau'n cyfri', ond yr adnoddau sy'n penderfynu. ~ Stein Rokkan

Dictatorships, totalitarianism, and tyrannyGolygu

 • Politics is a form of evil. The greatest mistake of my life.
  • Spanish: La política es una forma de la maldad. El mayor error que he cometido en mi vida.
  • Mario Vargas Llosa
 • Pe bai hwn yn unbeniaeth, byddai'n yffach o lot yn haws, cyn belled mai fi yw'r unben. ~ CNN.com, (Rhagfyr 18, 2000) George Bush


Dynion a menywodGolygu

 • Fe fydd yn flynyddoedd — ac nid yn fy amser i — cyn y bydd menyw yn dod yn Brif Weinidog. ~ Margaret Thatcher (1974)


Rhyfel a heddwchGolygu

 • Rhyfel heb dywallt gwaed yw gwleidyddiaeth tra bod rhyfel yn wleidyddiaeth gyda thywallt gwaed.Gweler hefydGolygu