1998

blwyddyn
Mae'r dudalen hon yn cadw'r dudalen ynglyn â'r flwyddyn 1998. Ar y foment, nid yw'r gymuned Wikiquote wedi dod i gytundeb ynglyn â beth ddylai fod ar y dudalen hon, a thudalennau blynyddoedd-calendr. Trafodwch unrhyw syniadau ynglyn â cynnwys y tudalennau blwyddyn yn Y Caffi.


Yn y cyfamser, mae erthygl Wikipedia 1998 yn cynnig rhestr o ddigwyddiadau arwyddocaol ar gyfer y flwyddyn hon.